Advertise your Profession on ACPS

Tagalog (to) English Translations 

Live Person Translations

Sometimes  you need to know what somebody is saying in chat, recordings or emails. We can help  you with that. 

We want to help others that dont understand the tagalog language. We have translated many people that are curious what their spouses are talking about in their chat, text or email messages and they dont want thier spouse to know that they know. If you have a Husband/Wife, Boyfriend/Girlfriend if you are suspecting that they are being dishonest to you. Hire us and we will help you find the truth. You will be quite satisfied with our service. No project is too big or small for us to handle.

All translations are strictly confidential. We have now extended that service to non customers as well. Contact Us if your interested. I don't charge much and do a very good job at that.

Live Person English to Tagalog Translations

Sinimulan ko ang negosyong ito para narin makatulong ako sa mga taong hindi nakaka-intindi ng English,Tagalog,Kapampangan,Bisaya. Marami narin akong natulungan sa pamamagitan ng pag salin ko sa mga salitang gusto nila, na nalilito/kakaiba kung ano ang sinasabi ng asawa tungkol sa mga chat, text o email messages,na ayaw niya ipaalam sa kanyang asawa ang kanyang nalalaman sa kanya. Kung mayroon kang Asawa, Boyfriend/Girlfriend at nag sususpetsa ka na Hindi siya tapat sayo o ginagamit/niluluko ka lang. Kunin mo ako para iyong taga salin sa salita at tutulungan kitang malaman ang katutuhanan.Nakaka siguro po ako na ika’y masisiyahan sa serbisyo na gagawin ko para sa inyo. Wala po sa akin ang malaki o maliit na ipapagawa niyo. Ang lahat ng aking isasalin ay mahigpit na kompidensyal. mayroon narin kami ngayong pinalawak na serbisyo kahit hindi costumer. Contact Us. kontakin niyo po kami kung kayo ay intresado. Hindi ako sumisingil ng malaki at gagawin ko ng maayos ang aking trabaho.